فرم عضویت نیکوکار

نیکوکار محترم

با سلام

 

از اینکه در امر کمک به محرومان و نیازمندان ما را امین خود دانسته اید سپاسگزاریم.

امید است با استفاده از کمک های مادی و معنوی شما بتوانیم رضایت حق تعالی را در امر مهم کمک به مستمندان و نیازمندان فراهم نماییم.

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه خیریه ریحانه سعادت می‌باشد.