فرم دریافت صندوق صدقات

«خداوند به کار با اخلاص و بی ریای نیکان بصیر و آگاه است» سوره بقره آیه ۲۶۵

نیکوکار محترم

با سلام

از اینکه در امر کمک به محرومان و نیازمندان ما را امین خود دانسته اید سپاسگزاریم.

امید است با استفاده از کمک های مادی و معنوی شما بتوانیم رضایت حق تعالی را در امر مهم کمک به مستمندان و نیازمندان فراهم نماییم.

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه خیریه ریحانه سعادت می‌باشد.