مددرسانی کریمانه

مددرسانی کریمانه

طرح ابتکاری موسسه خیریه ریحانه سعادت
پرداخت صورتحساب بدهکاران مضطر فروشگاه‌های هر محله با ملاحظات ۱۵ گانه
پرداخت مبلغ بدهی از سوی موسسه با مشارکت صاحب فروشگاه

اهداف طرح:
- کمک هدفمند به نیازمندان واقعی
- پایین آوردن هزینه‌های مددکاری
- افزایش میزان اطمینان در شناسایی افراد نیازمندان واقعی
- زمینه سازی برای مشارکت بیشتر خیران و نیکوکاران
- عدم مواجهه مؤسسه با افراد نیازمند و به انحراف کشیده شدن احتمالی فعالیت‌ها
- جلوگیری از رودربایستی‌ها در انجام فعالیت ها
- زمینه‌سازی برای اقدام مستقل خیرین در تسویه حساب بدهی‌ بدهکاران مضطر فروشگاه های محله
- تقویت روحیه و حس خوب در جامعه

ملاحظات ۱۵گانه:

 • ۱- برای جلوگیری از حساب سازی به هر مغازه و یا فروشگاه بدون اعلام قبلی مراجعه میشود.

 • ۲- به همین منظور به هر مغازه و یا فروشگاه حداکثر سالی یکبار مراجعه میشود.

 • ۳- از هر مغازه یا فروشگاه تنها حساب ۲ یا ۳ بدهکار مستأصل تسویه میشود.

 • ۴- تاکید میشود ما امانت دار پول مردم و خیرین هستیم.

 • ۵- خود صاحب فروشگاه پرداخت درصدی از بدهی بدهکار را متقبل میشود.

 • ۶- تماس تلفنی با بدهکار با شماره فروشگاه انجام میشود

 • ۷- مددکار با صحبت مختصر با بدهکار از نیازمند بودن و مضطر بودن ایشان اطمینان نسبی بدست میاورد.

 • ۸- فهرست خریدهای نیازمند و تاریخ خریدها بررسی می‌شود.

 • ۹- در تماس تلفنی با نیازمند بر پرداخت مشترک بده اش با مشارکت مغازه دار تاکید میشود.

 • ۱۰- صاحب فروشگاه هم تسویه بدهی را در ادامه تماس تلفنی با فرد نیازمند تایید میکند.

 • ۱۱- حساب دفتری او خط خورده و توضیحات لازم قید میشود.

 • ۱۲- اسناد حسابداری شامل عکس از خریدها شماره تماس نیازمند و شماره فیش پرداختی و.. در اسناد ثبت می‌شود.

 • ۱۳- اطلاعات وجوه دریافتی از خیرین و نیز محل هزینه کرد آنها با ذکر آدرس فروشگاه و زمان حضور و ... در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه قید می‌شود.

 • ۱۴- برای اطمینان بیشتر امکان حضور خود خیر و فرد نیکوکار در زمان مراجعه به فروشگاه‌ها فراهم می‌شود.

 • ۱۵- شماره حساب اختصاصی برای کمک‌های خیرین و نیز هزینه کرد از این طریق در مؤسسه خیریه فراهم شده است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه خیریه ریحانه سعادت می‌باشد.