چشم انداز کلی

چشم انداز کلی در یک نگاه:

موسسه خیریه ریحانه سعادت در یک چشم انداز پنچ ساله ، موسسه ای خواهد بود هماهنگ کننده روش های استاندارد کمک رسانی درمان ، ایتام و افراد بی بضاعت با ایجاد یک شبکه اطلاع رسانی جامع و ارتباط مستمر با سازمان های فعال مرتبط برای رسیدن به نقطه مطلوبی که هیچ بیمار نیازمند درمان و دارو سرگردان نماند و هیچ خانواده ای به دلیل عدم دسترسی به امکانات دارو و درمان از هم نپاشد و کودکانشان بی سرپرست و یتیم نشوند. هم چنین برای تامین هزینه های درمانی گروه هدف ایجاد یک مرکز کسب و کار مرتبط با فعالیت موسسه تاسیس شود

درون سازمانی:

۱. ایجاد یک مرکز کسب و کار و درآمدزا و مرتبط با فعالیت های موسسه برای تامین هزینه های درمانی گروه های هدف

۲. داشتن شبکه اطلاعاتی جامع از تمام مراکز خدمات رسانی مرتبط با فعالیت های موسسه ( دارویی، درمانی، ایتام...) و ارتباط مستمر با سازمان های فعال

بیرون سازمانی:

۱. تاثیر گذار در سیاستگذاری های کلان دیکر سازمان ها و موسسات رسیدگی کننده به درمان افراد بی بضاعت و حمایت کننده از ایتام و نیازمندان برای ایجاد هماهنگی و استاندارد سازی در روش های کمک رسانی و رفع محرومیت ها

۲. رسیدن به نقطه مطلوبی که هیچ بیمار و نیازمند درمان و دارو سرگردان نباشد. هیچ خانواده ای از سر نیاز های درمانی از هم نپاشد . هیچ خانواده یتیم و بی سرپرستی از پیشرفت باز نماند.

۳. پیشگیری و آموزش در امور درمان و خانواده های تحت پوشش الویت اول قرار گیردبه واسطه ایجاد بسترهای مناسب علمی و درمانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه خیریه ریحانه سعادت می‌باشد.