امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

sandogh sharger

 

موسسه ریحانه سعادت برای جلب مشارکت و تامین هزینه های بیماران و ایتام با طرح صدقه جاریه اقدام به وقف صندوقهای بزرگ به نام بانیان و قرار دادن این صندوقها در مراکز پر رفت و آمد را چندسالی است که اجرا می کند. از ماه رمضان امسال اولین صندوق وقفی موسسه با شارژرهای همراه در محل رستوران آئینه ونک نصب گردید. مزیت نصب این دستگاههای شارژ در ارائه خدمات به مشتریان مراکز عمومی می باشد که در زمان خرید یا حضور در مراکز تجاری و... با شارژ رایگان موبایل خود می توانند صدقات خود را در قبال این عمل خداپسندانه به صندوقهای همراه دستگاه شارژ واریز نمایند.

فرهنگ سازی ـ تشویق به کار خیر

 

 

 

نشریه های مؤسسه

nashriat

گزارشات مؤسسه

report

شناسنامه فرزندان ریحانه

shenasnameh

دریافت صندوق صدقات

sandogh sadaghat