امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

niaz 95

 

 

پیرو نیازهای مددجویان در گزارش قبل امروز ۳ دستگاه کولر و ۳ دستگاه یخچال از طرف نیکوکاران دریانی تهیه و برای سه خانواده ارسال شد. امیدواریم مابقی وسایل مورد نیاز نیز در روزهای آینده به همت شما عزیزان نیکوکار تهیه و توزیع شود.

 

 

 

 

 

نشریه های مؤسسه

nashriat

گزارشات مؤسسه

report

شناسنامه فرزندان ریحانه

shenasnameh

دریافت صندوق صدقات

sandogh sadaghat