امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

golrizan 1 96خدیجه ۱۹ سال دارد و پدرش کارگر بنایی است که به صورت فصلی کار می کند و در حال حاضر همراه پدر ، مادر و خواهر ۱۳ساله اش در یکی از محله های محروم خلیج تهران ساکن است(منزل استیجاری است) .

اما مشکلات آنها صد چندان شد وقتی خدیجه۱۹ ساله مبتلا به یک بیماری کلیوی سخت شده و بعد از یک دوره ی ۹ ماهه ی دیالیز نیاز به پیوند کلیه دارد .

هزینه پیوند او ۱۷ میلیون تومان بر آورد شده و خوشبختانه مبلغ ۱۳ میلیون تومان توسط اقوام و تعدادی نیکوکار جمع آوری شده و خانواده مستاصل برای مبلغ ۴ میلیون تومان باقی مانده به موسسه مراجعه نموده اند .

دختر نوجوان خانواده نیاز به حمایت دارد و تحت پوشش بهزیستی است اما متاسفانه مساعدت نهادهای دولتی در حل کامل مشکل او کافی نبوده است .

بیاییم تمام توان خود را برای گلریزان او در این ایام مبارک صرف کنیم ....

 

 

نشریه های مؤسسه

nashriat

گزارشات مؤسسه

report

شناسنامه فرزندان ریحانه

shenasnameh

دریافت صندوق صدقات

sandogh sadaghat