امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

golrizan ayad shabanieh96((((شعبان بهانه اي براي دوستي با خدا ، لحظه هايتان سرشار از اين دوستي باد)))

به یمن گرامیداشت میلاد فرخنده امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع) و امام سجاد(ع) گلریزان می کنیم برای فرزندان تحت حمایت ریحانه سعادت که نام اعلای حسین .عباس.ابوالفضل و سجاد را دارند ، فرزندان معصومی که به آغوش ریحانه پناه آورده اند ...

بزرگواران هميشه همراه ريحانه سایه مهر خود را بر دلهای پاک و غمگین فرزندان مهربان و کوچک ریحانه خواهند افکند

اسامی فرزندان:

امیرحسین فروزنده. 18ساله.گیلان
امیرحسین پریجایی مقدم.12ساله .بابل
حسین معززی.17 ساله بجنورد
حسین اذری.16ساله .بجنورد
امیرحسین راهنورد.12ساله .خرم اباد
امیرحسین اشگرف .12ساله .قیام دشت
امیرحسین کلیوند.6ساله .کرج
ابوالفضل بهمن.23ساله.معلول جسمی حرکتی .تهران
ابوالفضل سوری زاده.11ساله .تهران
ابوالفضل شاکر.18 ساله.بجنورد
سجاد شریفی راد.15 ساله .بجنورد.
سجاد پریجائی مقدم.16ساله .بابل
اميرحسين رمضاني -13ساله تهران

 

نشریه های مؤسسه

nashriat

گزارشات مؤسسه

report

شناسنامه فرزندان ریحانه

shenasnameh

دریافت صندوق صدقات

sandogh sadaghat