شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

افطاری بیست و دوم ماه رمضان

adaspolo 22ramezan99محبت تنها کلیدیست که بی هیچ بهانه ای هر قفلی را باز میکند...

همچنان به لطف و برکت این ماه عزیز فرزندان بی سرپرست، این‌بار میهمان سفره مهربانی جناب آقای منزوی بودند. دیروز و به مناسبت بیست و دومین روز از ماه رمضان ۲۳ پرس عدس پلو جهت افطاری این فرزندان توزیع گردید.
از تمامی نیکوکاران و بانییان این امر خداپسندانه نهایت سپاسگزاری را داریم.
مهرتان جاودان باد