شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

توزیع افطاری

morgh mrs javanshir99هر صبح دروازه ای است برای رویش دوباره مهربانی...

دیروز و به مناسبت بیستمین روز از ماه مهمانی خدا، فرزندان بی سرپرست مرکز ولیعصر افطار مهمان بانوی نیکوکار سرکار خانم جوانشیر بودند. ۱۹ پرس زرشک پلو با هماهنگی و همدلی سرکار خانم هادیکاشی میان فرزندان توزیع گردید و لبخند را بر لبان این عزیزان نشاند.
از خداوند متعال، سلامتی و رزق روزافرون برای همه شما عزیزان خواهانیم.