شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای تبلت به مهدی و محمد عزیز

tablet bahman98محبت پیوند محکمی است که فاصله نمی شناسد...

مهدی ۱۵ ساله و محمد ۱۴ ساله از فرزندان ایتام عضو در طرح سعادت فرزندان همکلاس هستند که همراه مادر مهربانشان در استان البرز زندگی می کنند. فرزندان عزیزمان از مؤسسه تقاضای یک دستگاه تبلت داشتند که به لطف و مهربانی نیکوکار همیشه همراه مؤسسه جناب آقای شهسواری بزرگوار هزینه خرید تبلت تأمین گردید.
از ایشان بابت توجهات همیشگی شان به فرزندان تحت پوشش نهایت سپاسگزاری را داریم.