شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

تهیه و ارسال کتاب برای کوثر عزیز

book kosar bahman98مهربان باش، مهربانی زبان مشترک همه انسانهاست...

کوثر.م از فرزندان عضو در طرح سعادت فرزندان همکلاس و ساکن استان مازندران است. پدر عزیز کوثر از کار افتاده است. کوثر در پایه ۱۲ رشته انسانی مشغول به تحصیل است و برای پیشرفت در درس روانشناسی نیاز به تهیه کتاب در این زمینه داشت که با مهربانی حامی گرامی اش این کتاب تهیه و برای وی ارسال گردید.

سپاس از همراهی همیشگی شما خوبان نیکوکار