شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

تهیه کامپیوتر برای تجهیز مدرسه محروم

compurer sistanمحبت پیوند محکمی است که فاصله نمی شناسد...
طی هفته گذشته به لطف نیکوکار گرامی جناب آقای شهسواری عزیز هزینه تهیه ۵ دستگاه کامپیوتر برای تجهیز مدرسه شبانه روزی شرفی در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان تأمین گردید.
از لطف همیشگی ایشان نهایت سپاسگزاری را داریم و از خداوند برای ایشان سلامتی و رزق روز افزون خواهانیم.
جمع کل مبلغ خریداری کامپیوتر: ۹.۴۶۰.۰۰۰ تومان
مبلغ جمع آوری شده: ۸.۰۵۰.۰۰۰ تومان
لازم به ذکر است مبلغ ۱.۴۱۰.۰۰۰ تومان از مبلغ گلریزان کمک به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان هزینه گردید.
مبلغ باقیمانده کمک به سیل زدگان: ۳.۲۳۶.۰۰۰ تومان