شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

جلسه هم اندیشی

jalase daneshjo mehr98دیروز جلسه هم اندیشی جهت کمک به تعدادی از دانشجویان نیازمند با حضور جناب آقای توکلی مددکار افتخاری و بانوی نیکوکار سرکار خانم نصیری برگزار گردید و به ۱۳ نفر از این عزیزان کمک مالی تخصیص یافت.
با آرزوی سلامتی و رزق روز افزون برای عزیزان نیکوکار