شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

(زرشک پلو)اهدای غذای نذری

ghaza nazri mehr98روز جمعه به مناسب شهادت حضرت رقيه (س)‌ ،‌ تعداد ۱۱۰ پرس چلو مرغ توسط جناب آقاي آقايي به مراكز وليعصر ،نواب ،شهداي انقلاب و اندرزگو اهدا گرديد براي اين خير گرامي طلب رزق روز افزون و سعادت اخروي داريم .