شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای گوشت نذری در خراسان جنوبی

gosht khorasan jonobiبه لطف خدا و همراهي آقاي جورابچي يك راس گوسفند خريداري و قرباني شد و بين خانواده هاي ايتام در استان خراسان شمالي ( شهرستان#بجنورد) توزيع شد.
از سركار خانم نيازي نماينده موسسه خيريه ريحانه سعادت كه تمام هماهنگي هاي ما را در اين استان انجام ميدهند نهايت سپاسگزاري را داريم ...