شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

خرید هدیه برای قبولی کنکور

mobile hadieh mehr98حتما احمدرضا پسر خوبمان از فرزندان طرح همكلاس را به خاطر داريد.
پسري كه با شرايط سخت مالي و امكانات كم اما همت والا توانست رتبه ۷۷۰ كنكور سراسري را به كمك حاميان خوب خود كسب كند.
حال توسط جناب آقاي شهسواري ، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان و حامي مهربان خود سركار خانم غيايي مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ تومان يك دستگاه گوشي موبايل A10 براي پسر خوبمان تهيه نمودیم .
از اين حاميان گرامي نهايت سپاس و تشكر را داريم .