شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

توزیع کتاب های درسی در منطقه کن

toze ketab kan mehr98لحظه ها می گذرد، گرم باشیم و پر از فکر و امید
عشق باشیم و سراسر خورشید، زندگی همهمه مبهمی از رد شدن خاطره هاست
هرکجا خندیدیم، هرکجا خنداندیم، زندگی آنجاست

با شروع فصل مدرسه ها و آغاز فصل تحصیل علم و دانش با حمایت و همراهی بانوان نیکوکار سرکار خانم دلشاد، افراسیابی و هادیکاشی توانستیم برای ۱۸۱ نفراز دانش آموزان محروم در منطقه کن تهران که در پایه اول تا ششم دبستان مشغول به تحصیل هستند کتب درسی تهیه کرده و میان این عزیزان توزیع نماییم تا آنان نیز از تحصیل باز نمانند.
از این نیکوکاران سپاسگزاریم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان سلامتی و سعادت خواهانیم.