شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

نذورات ماه صفر

safar mehr98خيرين و حاميان عزيزي كه مايلند در ماه صفر مشتركاً در خريد گوسفند قرباني سهيم باشند لطفا ميزان مشاركت خود را در گروه اعلام نمايند .
لازم به ذكر است موسسه سعي دارد با گوشت تهيه شده از قرباني براي فرزندان بي سرپرست و ايتام غذاي گرم تهيه كند.

شماره کارت مؤسسه جهت واریز نذورات

۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۱۹۲۸۷

لینک مستقیم واریز

https://bahamta.com/44705-11999949