شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

محرم فصل عاشوراییان

WhatsApp Image 2019-09-01 at 7.29.56 PM.jpeg

محرم فصل شروع_عاشوراييان

🖤🖤🖤🖤🖤🖤
نیکوکاران حسینی(ع) سلام
اکنون که سفره بی بدیل عاشوراییان گسترده است وعرش و فرش متنعم این نعمتند، مانیز نذورات پاکتان را به دست تهی دستان رسانده و خدمت گزار اين حسینیه ایم. درب این هیأت به روی شما نيز گشوده است.


شماره كارت موسسه: ٦١٠٤٣٣٧٧٧٠٠١٩٢٨٧
،جهت اخذ مبراتتان معرف حضور است.

تلفن تماس موسسه: ٠٢١٨٨٣٩٥٢٩٣ 
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
موسسه خیریه ریحانه سعادت