شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

توزیع غذا بین فرزندان بی سرپرست

1efbe859-ded2-4e8a-ad82-577e3fec9b58.jpg#خبرنامه_ریحانه

به لطف خیرگرامی سرکار خانم ربیعی تعداد 30 پرس جوجه کباب برای فرزندان بی سرپرست ارسال گردید