شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای نان به مناطق محروم

9c4c6017-dbd2-4517-9e50-2fce27844b7d.jpg


#خبرنامه_ريحانه

با حمايت نیکوکاران عزیز در روز میلاد امام حسن (ع)و پیگیری سرکار خانم هادیکاشی، اهداي نان رايگان فقط به مستمندان با بن سهمیه ای خانوار در مناطق محروم خاور شهر (روستاي قاسم آباد ۱۰۰ عدد ) ، خاور شهر (کوره نصیری ۱۸۰ عدد)،و مناطق محروم بومهن(۸۰۰عدد) نان خراسانی و بربری انجام شد

با تشكر از حمايت شما خوبان