شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

ماه رمضان - ماه بخشش

 

73234408-0da1-481d-bc67-113b5e387274.jpg

رمضان ماه رحمت، فرصت خوبي براي محبت با ايتام و نيازمندان

سفره هاي سحر و افطار نيازمندان خالي نخواهد ماند 

چرا كه ....
ايمان و مهرباني هميشگي است .
طرح تامين مواد غذايي ضروري براي ٥٠٠ خانواده تحت پوشش موسسه خيريه ريحانه سعادت (ايتام ، بيماران صعب العلاج، زنان سرپرست خانوار ) .

شماره كارت ؛

٦١٠٤٣٣٧٧٧٠٠١٩٢٨٧

شماره تماس؛

٠٢١٨٨٩٥١٤٨٧