شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای هدیه به مناسبت تولد یکی از فرزندان

hadieh tavallod amirhoseinامروز سالروز تولد پسر خوب تحت حمایت ما امیرحسین بود.
حامی مهربان امیر حسین, سرکار خانم بهاره قاسمی هدیه ای برای او تهیه کرده بودند که توسط خانم هادیکاشی به دست امیر حسین رسید.
از این حامی مهربان و گرانقدر سپاسگزاریم.