شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

داستان امیرحسین

amirhosseinبعضی از کودکان بیمار دوست دارند در نقش پلیس یا بتمن یا یک‌ قهرمان‌ظاهر شوند اما پسر ما فقط یک آرزو دارد. امیر حسین‌۹ ساله از پسرهای خوب تحت پوشش موسسه و ساکن بندرعباس است. امیر حسین به دلیل مشکل قلبی ، بیش فعالی و فشار خون بالا تحت نظر متخصص قلب و اعصاب قرار دارد. هر از چند وقت به دلیل عوارض بیماری بدنش دچار تاول و عفونت می شود و باید فوری بستری شود. موسسه در هزینه های جانبی رفت و آمد و تحصیلی کمک امیرحسین و خانواده او می باشد. آرزوی پسر خوبمان داشتن یک‌دوچرخه است که به دلیل مشکلات مالی خانواده هنوز تهیه نشده است. امروز امیر حسین با مادرش به موسسه آمده بودند و قول داد که اگر دوچرخه داشته باشد با احتیاط سوار می شود تا به قلبش آسیبی وارد نشود و درمانش را به موقع پیگیری کند. امیدواریم شاهد آن باشیم که هر چه زودتر به کمک شما خوبان امیرحسین به آرزویش برسد.