شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

فراخوان طرح جمع آوری اسباب بازی برای کودکان سرطانی

asbabbaziهمزمان با چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری از تاريخ ٢٦آبان تا پايان ماه جاري جهت كمك به بيماران سرطاني و همچنين حمايت از كالاي ايراني .
شما خيرين و نيكوكاران عزيز ميتوانيد با اهداي اسباب بازي براي كودكان سرطاني شادي را براي آن ها هرچند اندك به ارمغان بياوريد ....
موسسه خيريه ريحانه سعادت آمادگي خود را جهت دريافت كمك هاي نقدي و غير نقدي شما بزرگواران اعلام مي دارد ، به اين مي انديشيم كه كودكي بيمار مانند ديگر فرزندان سالم اين مرز و بوم از لذت بازي و سرگرمي در مدت كوتاه زندگي اش بهره مند گردد.

شماره كارت :
٦١٠٤٣٣٧٧٧٠٠١٩٢٨٧
شماره تماس:
٠٢١٨٨٧٠٩٥١٥/١٦