شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

تحویل تلویزیون به نازنین زهرا

tv khorasanدر هفته گذشته نامه ای از نازنین زهرا فرزند خوبمان در طرح همکلاس را در این گروه قرار دادیم که از ما درخواست تلویزیون داشت, به لطف جناب آقای شهسواری خیر خوبمان یک دستگاه تلویزیون تهیه و برای نازنین زهرا عزیز ارسال شد .
با آرزوی سلامتی و رزق روز افزون برای این خیر گرانقدر.