شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

بازدید از باغ کتاب

bagh ketabامروز را با فاطمه در باغ کتاب سپری کردیم ...
فاطمه از دانش آموزان تحت حمایت طرح سعادت فرزندان همکلاس از فرزندان طلاق، می باشد که جزو خانواده ی آسیب نیز می باشد و همراه مادر و برادرش زندگی می کند و در این اواخر مشکلات بسیار زیادی در خانه دارند. طی جلسات مشاوره ای که در موسسه برای فاطمه داشتیم تصمیم گرفتیم یک روز برای فاطمه وقت بگذاریم و او را برای تفریح طبق درخواست خودش به باغ کتاب ببریم .
چقدر خوب که توانستیم با چند ساعت وقت و خرید چند کتاب ، شادی را در چشم هایش ببینیم