شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

پخت و توزیع نان در روستای قاسم آباد

tozee nanبا حمايت مستمر خير خوبمان جناب آقای س و هماهنگی سرکار خانم هادیکاشی، اهدای نان رايگان در مناطق محروم روستای قاسم آباد (واقع در خاوران کوره طالبی) همچنان ادامه دارد.
با تشكر از حمايت شما نيكوكاران گرامی