شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

توزیع غذای نذری

ghaza nazriمبالغ اهدا شده جهت گلریزان غذای گرم تا کنون:
جناب آقای شهرام مقدم ٢٠٠.٠٠٠ تومان
جناب آقای خرم ١.٣٠٠.٠٠٠تومان
جناب آقاي آذري ٥.٠٠٠ تومان
سركار خانم ن ۱۰۰.۰۰۰ تومان
آقای امیرهوشنگ عبدالکریمی ۵۰.۰۰۰ تومان
جناب آقای کاظمي. ٥٠٠.٠٠٠ تومان
سركار خانم سعادت ٢٠٠.٠٠٠ تومان
سركار خانم درزي ٢٠٠.٠٠٠ تومان
سركار خانم خطيبيان ٢٠٠.٠٠٠ تومان
سركار خانم خلج زاده ٣٠٠.٠٠٠ تومان
سركار خانم نمازي ٥٠.٠٠٠ تومان
جناب آقاي جهاني ١٠٠.٠٠٠ تومان
جمع كل تا به اين لحظه ٣.٢٠٥.٠٠٠ تومان
از مبالغ دریافتی ۲۸۰۰۰۰۰تومان برای ۳۲ نفر از ایتام استان خراسان جنوبی مرغ و برنج و مواد غذایی تهیه شده است
برای ایتام دو وعده غذای تهیه و طبخ شده است
پخت و توزیع غذا۸۰ پرس غذا از طرف جناب آقای کرامت و ۵۰ پرس از طرف جناب آقای مومن برای خانواده های بی بضاعت یافت آباد امروز ارسال شده است .
در ضمن توزیع شله زرد برای ایتام از طرف خانم هادی پور انجام شده است.
تشکر از همه ی شما نیکان پاک سرشت