تهیه تلویزیون برای دختر خوبمان

tv shahsavari 97در هفته گذشته در این گروه نامه ای از دختر خوبمان نازنین زهرا منتشر کردیم که در این نامه این دختر نازنین از نیازهایش برای ما نوشته بود .
پس از تهیه بخاری برای این خانواده توسط شما خوبان, امروز جناب آقای شهسواری برای ایشان تلویزیونی تهیه کردند که حتما پس از ارسال عکس های مربوط را در گروه منتشر خواهیم کرد.

سپاس از شما مهرورزان که لبخند را به این کودکان هدیه می کنید.