پخت و توزیع نان در بومهن و خاورشهر

toze nan bomehen97به لطف خیر گرامی جناب آقای سرهنگ پور و هماهنگی سرکار خانم هادی کاشی در دوماه اخیر به صورت مستمر در دو نانوایی که یکی از آنها در بومهن و دیگری در خاورشهر واقع می باشند, نان رایگان برای نیازمندان پخت می شود تا مردم این مناطق محروم بتوانند از این برکت الهی بهره مند گردند.
آرزوی کامیابی برای این خیر گرانقدر داریم.