خرید بخاری، لباسشویی و...

hadiseh97در گلريزان انجام شده برای دختر خوبمان حديثه . م مبالغي به شرح ذيل اهدا گرديد:
جناب آقای مقدم ۵۰۰.۰۰۰ تومان
جناب آقای ايوب عسگری ۴۸۰.۰۰۰ تومان
جناب آقای جورابچي ۳۱۸.۰۰۰ تومان
سركار خانم الف ۲۰۰.۰۰۰ تومان
كمك های فوق صرف خريد يك دستگاه ماشين لباسشويی ، يك دستگاه بخاری گازی ، لباس گرم ، كتب تحصيلی و لوازم تحرير شد.

برای شما پاكبازان آرزوی وسعت رزق و سلامتی روز افزون داريم .