شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای اجاق گاز

ehda gazيك دستگاه اجاق گاز ۵ شعله فر دار اهدایی از نیکوکاران با هماهنگی سرکار خانم هادیکاشی در اختیار یکی از مددجویان خوبمان که از تهیه شیرینی خانگی امرار معاش می کنند قرار داده شد.
برای شما مهرورزان آرزوی بهروزی و نیکبختی داریم.