اهدای غذای نذری برای فرزندان بی سرپرست

khaza nazriروز چهارشنبه مصادف با شهادت امام حسن مجتبي (ع) ، توسط خيريه روضه الشهدا ۶۰ پرس جوجه اهدا شد كه برای فرزندان بی سرپرست ارسال گرديد .