گلریزان ویژه تهیه وسایل گرمایشی

bokhari97در روز های سخت و سرد زندگی خانه ای گرم و خوابی آرام حداقل پناهی است برای مدد جويان ما .
با فرا رسيدن فصل سرما و برودت هوا و درخواست های مكرر مددجويان برای دريافت #وسايل_گرمايشی و #بخاری جهت تامين اين نياز حياتی به همدلی و مساعدت شما خوبان و همراهان هميشگی نيازمنديم . باشد كه با دعای خيرشان گرمابخش زندگی ما گردند.

شماره کارت
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۱۹۲۸۷
لینک واریز
http://reyhanehsaadat.com/payment-warm-clothes.html
شماره تماس مؤسسه
۰۲۱۸۸۷۰۹۵۱۵-۱۶