توانمندسازی یکی از خانواده های تحت پوشش

tavanmansaziآقاي يعقوب . د متولد سال 1347 كارگر و بيمار اعصاب و روان بوده و سابقه ي بستري در بيمارستان روانپزشكي را دارد ایشان با توجه به شرايط روحي و رواني خود كارآيي چنداني در محيط كار ندارد . اين خانواده تحت حمايت موسسه خيريه ريحانه سعادت بوده و فرزندان آنها در طرح همكلاس عضو مي باشند، محمد فرزند ارشد اين خانواده بوده و اولين فارغ التحصيل دانشگاهي ريحانه سعادت مي باشد . او توانست با حمايت شما نيكوكاران گرامي فارغ التحصيل رشته ي پرستاري از دانشگاه روزانه شاهرود گردد و اكنون در (مركز توان بخشي بيماران مزمن روان پارسا ) مشغول به كار است فرزند دوم اين خانواده نيز توانست در كنكور سال 96 در دانشگاه سراسري فردوسي مشهد در رشته ي مهندسي شيمي پذيرفته شود .فرزند سوم و آخرين فرزند اين خانواده محدثه نيز در سال جاري توانست در دانشگاه روزانه ي شاهرود در رشته ي کامپیوتر پذيرفته شود و اکنون مشغول به تحصیل می باشد، به یاری خداوند متعال و همت شما خیرین گرامی این کودکان ساعی از امکانات تحصیلی بی بهره نمانده و می توانند فردایی روشن را برای خود پایه ریزی نمایند باشد که به لطف شما حامیان گرامی بتوانیم برای #توانمند_سازی خانواده های نیازمند دیگر قدمی برداریم.