خرید ماشین لباسشویی

washingmachine 97نیکی هنری نیست به امید تلافی
احسان به کسی کُن که به کار تو نیاید
نیکوکاران عزیز خداوند را شاکر هستیم که همواره در شاد نمودن دل ایتام و بیماران همراه ما هستید.
امروز نیز دل مادری، مادر مهربانی که از پسر بیمارش که به صورت مادرزادی معلول می باشد به سختی پرستاری می کند و مدت ها بود نیاز به ماشین لباسشویی داشت به همت دو بانوی نیکوکار سرکار خانم کاشانی و مادر گرامی شان شاد گردید.
از این دو بانوی نیکوکار و سرکار خانم هادیکاشی جهت هماهنگی امور مرتبط نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
همواره سلامت و شاد باشید