تهیه و تحویل پوشک به ابوالفضل

poshak aboalfazlخوبان نیکوکار به همت شما سروران همیشه همراه، امروز برای ابوالفضل عزیز ۲۶ بسته پوشک مولفیکس به ارزش (هر بسته ۸۰.۰۰۰ تومان) خریداری و به ایشان تحویل داده شد.
دعای خیر بیماران همواره بدرقه راهتان خواهد بود.