استقرار قلک در منطقه تهرانپارس

gholak tehranpars1استقرار ۲ قلک ویژه خیریه ریحانه سعادت در سوپر گوشت یگانه و سوپر غنچه واقع در منطقه تهرانپارس با هماهنگی سرکار خانم هادیکاشی
با آرزوی رزق روزافزون و سلامتی برای تمامی نیکوکاران گرامی