محرم ماه اطعام حسینی

moharamپدرخاك، كجايی؟
پسرت خاك نشد!
مادر آب، كجايی؟
پسرت آب نخورد!
نیکوکاران گرامی سلام...
مؤسسه قصد دارد به رسم هر سال در ایام محرم به کمک شما خوبان میان محرومترین نیازمندان تحت پوشش غذای نذری پخت و توزیع نماید. اکثر این عزیزان از مددجویان ضایعه نخاعی و بیماران صعب العلاج می باشند.
امیدواریم ما را در تهیه هر چه بهتر این اطعام حسینی یاری نمایید.
شماره کارت:
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۱۹۲۸۷
لینک واریز:
http://reyhanehsaadat.com/payment/moharam.html
شماره تماس:
۰۲۱۸۸۷۰۹۵۱۵-۱۶