ارسال غذا و کیک در روز عید شعبان

eyde nimeh shabanدر روز عید نیمه شعبان از طرف بانوی نیکوکار سرکار خانم وکیل صمد کیکی برای دختران ایتام مرکز شبیر ارسال گردید.
همچنین نیکوکار گرامی جناب آقای نوروزی برای ۳۰۰ نفر از فرزندان و خانواده های تحت حمایت مؤسسه به مناسبت این عید فرخنده غذا ارسال نمودند.
🍃🌺🍃از این عزیزان بخاطر تقسیم شادیشان با فرزندان و خانواده های تحت حمایت مؤسسه نهایت سپاسگزاری را داریم و برایشان از خداوند سلامتی و رزق روزافزون خواهانیم.🍃🌺🍃