نتیجه گلریزان اعیاد شعبانیه

سلام بر همه نیکوکاران گرامی
پس از گلریزان انجام شده در اعیاد شعبانیه برای ۲۰ نفر از فرزندان تحت حمایت موسسه با اسامی مبارک حسین، ابوالفضل، عباس، سجاد، علی اکبر و مهدی؛ مبلغ ۹۳۵.۰۰۰ تومان توسط نیکوکاران گرامی
🌷سرکار خانم درزی ۶۰۰.۰۰۰ تومان
🌷جناب دکتر ثابت دریانی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌷سرکار خانم لواسانی ۲۰۰ تومان
🌷سرکار خانم فراهانی ۳۵.۰۰۰ تومان
جمع گردید.

🍃دیروز شنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت مبلغ ۵۰.۰۰۰ تومان برای هر کدام از فرزندان عزیزمان واریز گردید.

سپاس از همراهی و همدلی شما خوبان