اهدای سیسمونی

sismoniاهدای لباس سِت نوزاد (سیسمونی) به مادر و پدر نابینا که منتظر تولد فرزندشان هستند.
از جناب آقای فیضی جهت اهدای اجناس و سرکار خانم هادیکاشی جهت هماهنگی و ارسال، کمال تشکر را داریم