گلریزان ویژه عید نوروز

eyd golrizanچند روز بیشتر نمونده تا عید ها. دو روز بیشتر فرصت نداریم برای ساختن یه لبخند توپ روی لب بچه های همسایه آبرومند تنگ دستمون.

🔸 شماره کارت مؤسسه:
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۱۹۲۸۷
🔸 لینک مستقیم واریز:
http://reyhanehsaadat.com/eyd-noroz.html
شماره تماس:
۰۲۱۸۸۱۰۷۷۸۹
۰۲۱۸۸۷۰۹۵۱۵-۱۶
🌸🕊🌸🕊🌸🕊🌸🕊🌸🕊🌸🕊🌸🕊🌸
پیشاپیش از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم