حضور افتخاری ریحانه سعادت در...

labkhand kindegardenحضور افتخاری مؤسسه خیریه ریحانه سعادت در جشن پایان سال مهدکودک لبخند واقع در تهرانپارس  با هماهنگی سرکار خانم هادیکاشی
در این مراسم اهداف مؤسسه معرفی و میان کودکان قلکهای ویژه نیکوکاری توزیع گردید.
🍃🌸سلامتی و شادی را برای این نیکوکاران کوچک خواستاریم و از مدیریت محترم مجموعه سرکار خانم آتش زا کمال تشکر را داریم🌸🍃