رونمایی از کتاب همپا

hampa۱۷ اسفند ماه در نهمین جشنواره غذا مؤسسه ریحانه سعادت از کتاب همپا که به یاد مرحوم حمید خدمتگزار از فرزندان بهزیستی که مبتلا به بیماری سرطان بود با حضور همسر و فرزندش رونمایی گردید. این کتاب به قلم مدیر عامل مؤسسه خیریه ریحانه سعادت که سالها مربی ایشان بوده نوشته شده است.
در کنار هر فرد مبتلا به سرطان یک نفر زندگی اش را وقف بیمار می کند. به او همپا می گویند.
همپا یک واژه نیست، دیوانی است از برگ برگ خاطرات و هیچ کس جز خود نمی داند که چه بار سنگینی را توانسته به مقصد برساند و در کشاکش عزیزش رسالت پرستاری را به انجام رساند.