سپاس از همراهی شما ...

molodiسپاسگزار تمامی بانوان نیکوکار و بانی عزیز سرکار خانم زمردیان و خانواده محترم ایشان، در جشن پیشواز بهار هستیم.
به رسم نوع دوستی گردهم آمدیم و در سردترین فصل سال، بهاری دلنشین برای نیازمندان بیمار و ایتام تدارک دیدیم.
تمامی مبالغ جمع آوری شده در این مراسم صرف خرید آذوقه و مایحتاج شب عید مددجویان تحت پوشش مؤسسه خواهد گردید.
همواره سلامت و شاد باشید
موسسه خیریه ریحانه سعادت