تجهیز مدارس سیستان

sistan96به همت نیکوکاران همیشه همراه خیریه ریحانه سعادت اقدام به تجهیز تعدادی از مدارس در مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان، شهرستان نوک آباد نمودیم.
از شما سپاسگزاریم که بذر محبت را در دل این عزیزان نهاده اید. قطعا دعای خیر ایشان شامل حالتان خواهد شد.