توزیع کفش و لباس زمستانی در کرمانشاه

kemanshah kafsh lebasبه همت شما نیکوکاران عزیز و همیشه همراه مؤسسه توانستیم ۲۷۵ جفت کفش و لباس زمستانی با همکاری مؤسسه خیریه سلوک پویا برای فرزندان زلزله‌زده کرمانشاه تهیه و توزیع نماییم.
همواره سپاسگزار مهر و محبت شما هستیم و خواهیم بود